Volně ložený slad říční dopravou

Náš zákazník je významná sladovna.

Požádali nás o řešení dopravy sladu v co nejvíce úsporné variantě. Připravili jsme různé ekonomické varianty a přišli s řešením přesunu sladu vlakem do nejbližšího říčního přístavu a poté použili říční loď. Pro finální doručení do pivovaru jsme použili sklápěčky