Charitatívny projekt – preprava bicyklov do Gambie

Sme hrdí na to, že podporujeme tiež charitatívny projekt prepravy bicyklov do Gambie

Rozhodli sme sa podporiť neziskovú organizáciu "Kola pre Afriku" tým, že zabezpečujeme a sponzorujeme dopravu kontajnerov s bicyklami do Gambie. Tieto bicykle umožnia deťom so vzdialených lokácii dochádzať do školy.