Nebezpečné zboží do Mongolska

Požadavkem zákazníka bylo přepravit velké množství nebezpečného zboží letecky do Mongolska.

Díky nedostatku prostoru na této trase a výškovému omezení jednotlivých letadel bylo nutné vymyslet jinou alternativu. Charter přeprava by pro tento druh zásilky představovala nesmírné finanční zatížení. Naším řešením tedy bylo zajistit dva linkové lety na Dálný Východ, kde je kapacita a velikost letadel vetší a následné odeslání do Ulánbátaru. Díky tomuto se podařilo ušetřit značnou finanční částku a rovněž bylo zabezpečeno včasné dodání dle přání příjemce.