Dřevo na Dálný Východ

Náš zákazník z dřevařského průmyslu zahájil vývoz dřeva v kontejnerech na Dálný východ.

Dřevěná kulatina je speciální komoditou podléhající přísným pravidlům bezpečnosti nakládky a následné přepravy, aby nedošlo k poškození kontejneru. Asistovali jsme s přípravou veškerých potřebných informací, týkající se legislativy a dokumentace pro vývoz z EU do Číny. Zajištění servisu pro zákazníka zahrnovalo :
– Náklad a zabezpečení nákladu v kontejnerech
– Ošetření dřeva (dle požadavků ISPM15)
– Pojištění včetně pojištění samotného kontejneru
– Transport kontejneru