Přeprava Kyanidu

Naším zákazníkem je firma exportující Kyanid do různých zámořských destinací.

Kyanid je velmi nebezpečná látka, která díky svým zdravým škodlivým účinkům podléhá speciálním podmínkám pro výrobu, přepravu a skladovaní. Pro přepravu tohoto zboží je nutná licence a speciální certifikát od mezinárodní organizace Cyanide Management Code. Cyanide Management Code požaduje pro přepravu splnění několika opatření spojených s finančním zajištěním, školením pro případ nehody, zajištění mimořádných událostí a reporting. Naše společnost zajišťuje veškerou dokumentaci nutnou pro
přepravy kyanidu a stará se o to, aby celý přepravní řetězec splňoval požadavky Managment Cyanide Code. V tuto chvíli jsme jedna ze 3 přepravních společností, která splňuje podmínky této organizace.