Ship
Truck
Place

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě

Už se nemusíte přizpůsobovat globálním přepravcům. Díky individuálním řešením vám za stejnou cenu dopravíme zboží kamkoliv přesně podle vašich představ a parametrů.

Celokontejnerové přepravy – FCL

V rámci FCL (Full Container Load) realizujeme exporty i importy z / do ČR i přepravy z / do třetích zemí. U každé přepravy hledáme různé varianty řešení pro specifické potřeby našich zákazníků – vždy se budeme zabývat novými příležitostmi a různými možnostmi kombinací pro vaše kontejnerové přepravy.

FCL jsou naší dominantou. Díky vedoucímu postavení na trhu máme možnost využívat množstevních slev od rejdařů, což nám dovoluje nabízet zajímavé ceny.

Poptat přepravu
Celokontejnerové přepravy

Kusové námořní přepravy – LCL

Již od samého začátku patří LCL (Less Container Load) k základním kamenům našeho servisu. Snažíme se využívat co nejvíce nezávislých operátorů (konsolidátorů), a proto můžeme u většiny destinací nabídnout minimálně dvě různé varianty. Záleží na prioritách zákazníka.

Řešení se mohou lišit v čase doručení, počtu překládek a samozřejmě i v ceně.

Poptat přepravu
Kusové námořní přepravy

Letecká přeprava

Nabízíme import i export zboží letecky na libovolné mezinárodní letiště po celém světě. Víme, že na letišti cesta zásilky nekončí, proto nabízíme doručení jak na letiště tak přímo na adresu příjemce.

Letecky přepravíme vaše dokumenty, zajistíme charterové lety, ale máme zkušenosti i s přepravou živých zvířat či kurýry přímo na palubě (on board courier). Umíme zajistit i netradiční přepravu jako např. přepravu zbraní, munice či lidských ostatků.

Poptat přepravu
Letecká přeprava

Kurýrní služby

Zajišťujeme přepravu zásilek v režimu door-to-door a to od obálek až po větší zásilky. Díky výrazným množstevním slevám od světových kurýrních přepravců umíme dramaticky snížit cenu za přepravu vaší zásilky. Nabízíme ekonomické i expresní varianty pro většinu světových destinací.

Poptat přepravu
Kurýrní služby

Nadrozměrná a speciální přeprava

Naše specializované týmy se postarají o všechny aspekty přepravy. Navrhneme co nejefektivnější balení a zoptimalizujeme dopravní cestu. Vyřídíme administrativu, požadavky plynoucí z LC, pojištění, proclení či různá ostatní povolení.

Možnost vše připravit a zařídit v jednom týmu přináší pro zákazníky úsporu času i financí.

Poptat přepravu
Nadměrná a speciální přeprava

Doplňkové služby

Kromě samotné přepravy zajišťujeme i doplňkové služby spojené s přepravou do / ze zámoří:

  • Cargo pojištění – vzhledem k omezenému ručení námořních i leteckých dopravců doporučujeme uzavřít připojištění pro každou zámořskou přepravu
  • Celní služby v importu i exportu
  • Balení zboží, ochrana proti vlhkosti, výkyvům teplot
  • Nakládka do kontejnerů
  • Poradenství v problematice zámořských přeprav
Poptat přepravu
Doplňkové služby

Optimalizace přepravy

Každá přeprava je jedinečný problém. Jak postupujeme?

Nasloucháme

Naše poptávka jde do detailu a zajímá nás všechno. Nejen odkud a kam. Důležité jsou vaše preference jako rychlost, cena a spolehlivost, visibilita či speciální zacházení.

Zjišťujeme

Jaký je výchozí stav? Co je dané, co se dá měnit a co je potřeba vyřešit? Clení, pojištění, balení, ochrana zboží proti vlhkosti nebo teplotě. Jsme perfekcionisté.

Řešíme

Máme rádi výzvy a nebojíme se i netradičních variant. Umíme optimalizovat trasy, typy dopravy či vytížení. Každá zakázka má více řešením, hledáme tu nejlepší.

Realizujeme

Naši partneři z celého světa nám pomáhají dopravit vaše zboží do cílového místa bezpečně a včas. Máme přehled o tom, kde se zboží nachází a v jakém je stavu.

Poptat přepravu

Naše reference

Případové studie našich typických přeprav hovoří za vše

Parní turbíny a příslušenství do Íráku

Jedním z našich zákazníků je strojírenská společnost z ČR. Byl podepsán kontrakt na výrobní zařízení do Íráku pro výstavbu cukrovaru.

Zapezpečili jsme kompletní přepravu standartních i nadrozměrných komponentů a to jak pro nakládky v ČR tak pro nakládky z dalších státu EU. Pro přepravu bylo použito více než 100 kontejnerů různých typů, nejvetší části byly posílány jako break-bulk cargo.

Všechny komponenty byly nakládány ve velmi přísných časových limitech s důrazem na dodržení podmínek akreditivu.

Přeprava Kyanidu

Naším zákazníkem je firma exportující Kyanid do různých zámořských destinací.

Kyanid je velmi nebezpečná látka, která díky svým zdravým škodlivým účinkům podléhá speciálním podmínkám pro výrobu, přepravu a skladovaní. Pro přepravu tohoto zboží je nutná licence a speciální certifikát od mezinárodní organizace Cyanide Management Code. Cyanide Management Code požaduje pro přepravu splnění několika opatření spojených s finančním zajištěním, školením pro případ nehody, zajištění mimořádných událostí a reporting. Naše společnost zajišťuje veškerou dokumentaci nutnou pro
přepravy kyanidu a stará se o to, aby celý přepravní řetězec splňoval požadavky Managment Cyanide Code. V tuto chvíli jsme jedna ze 3 přepravních společností, která splňuje podmínky této organizace.

Nebezpečné zboží do Mongolska

Požadavkem zákazníka bylo přepravit velké množství nebezpečného zboží letecky do Mongolska.

Díky nedostatku prostoru na této trase a výškovému omezení jednotlivých letadel bylo nutné vymyslet jinou alternativu. Charter přeprava by pro tento druh zásilky představovala nesmírné finanční zatížení. Naším řešením tedy bylo zajistit dva linkové lety na Dálný Východ, kde je kapacita a velikost letadel vetší a následné odeslání do Ulánbátaru. Díky tomuto se podařilo ušetřit značnou finanční částku a rovněž bylo zabezpečeno včasné dodání dle přání příjemce.

Pyrotechnika z Číny

Náš zákazník importuje pyrotechniku z Číny na evropský trh.

Pyrotechnika je klasifikována jako nebezpečné zboží - IMO 1. Jedná se o sezónní zboží, u kterého je nutné dodržet termín dodání. Nabídli jsme různé varianty s pomocí několika možných přístavů a dopravců a díky této kombinaci jsme byli schopni zajistit okamžité nalodění a přepravu dle zadání zákazníka.

Tepelně regulované cargo

Jeden z našich zákazníků dodává pivo na Dálný Východ.

Lodění zásilky v chladících kontejnerech přepravu značně prodražuje. Navrhli jsme řešení vestavění dodatečné izolace do kontejneru v normě ISO. Zároveň bylo toto řešení výrazněji levnější než využití chladícího kontejneru. Vestavěná izolace snižuje extrémní změny teploty, proto je vhodná i pro potraviny, nápoje, chemikálie, kosmetiku atd.

Dřevo na Dálný Východ

Náš zákazník z dřevařského průmyslu zahájil vývoz dřeva v kontejnerech na Dálný východ.

Dřevěná kulatina je speciální komoditou podléhající přísným pravidlům bezpečnosti nakládky a následné přepravy, aby nedošlo k poškození kontejneru. Asistovali jsme s přípravou veškerých potřebných informací, týkající se legislativy a dokumentace pro vývoz z EU do Číny. Zajištění servisu pro zákazníka zahrnovalo :
– Náklad a zabezpečení nákladu v kontejnerech
– Ošetření dřeva (dle požadavků ISPM15)
– Pojištění včetně pojištění samotného kontejneru
– Transport kontejneru

Volně ložený slad říční dopravou

Náš zákazník je významná sladovna.

Požádali nás o řešení dopravy sladu v co nejvíce úsporné variantě. Připravili jsme různé ekonomické varianty a přišli s řešením přesunu sladu vlakem do nejbližšího říčního přístavu a poté použili říční loď. Pro finální doručení do pivovaru jsme použili sklápěčky

Charitativní projekt - Doprava jízdních kol do Afriky

Jsme hrdí na to, že podporujeme také charitativní projekty, jako např. přepravu jízdních kol pro školní děti v Gambii.

Rozhodli jsme se podpořit neziskovou organizaci “Kola pro Afriku, o.p.s.“ tím, že zabezpečíme kontejnerovou přepravu kol do Afriky v naší režii. Díky naší spolupráci se mohou i děti z odlehlejších oblastí Afriky dopravit do školy.

Pro informace ohledně dané přepravy nás kontaktujte


Jsme největší česká společnost
v oboru námořních a leteckých přeprav

Advanced AIRSEA Solutions

Nabízíme individuální a netradiční řešení přeprav s důrazem na potřeby našich zákazníků.

Máme silnou pozici na trhu, která nám umožňuje vyjednat pro Vás speciální podmínky a výhodné ceny u jednotlivých dodavatelů. Naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti z oboru včetně speciálních přeprav, jako např. nebezpečného zboží třídy I/VII či nadměrného zboží.

Spokojený zákazník je smyslem naší společné práce. Nechceme být největší a neosobní firmou, kdy se zákazník musí podřídit standardním korporátním postupům, ale týmem specialistů, kteří se Vám vždy pokusí co nejlépe poradit a poskytnout Vám co nejvíce relevantních informací.

"Nejsme standartní spediční společností, která bezmyšlenkovitě nabídne na první pohled nejpřímější řešení.

Každá námořní nebo letecká přeprava je v detailu unikátní a každý zákazník má různé priority a preference. Pro někoho je důležitá rychlost, pro jiného cena, pro dalšího zase záruka dodržení termínu dodání a pod.

Proto pro každou Vaší zásilku chceme vybrat to nejlepší možné řešení v závislosti na konkrétním obchodním případě."

Jakub Wiedermann, jednatel společnosti
Jakub Wiedermann

Čím se lišíme od konkurence

1) Individuální řešení

Zapomeňte na předpřipravené šablony a řešení jak jste zvyklí u globálních přepravců. U nás řešíme zakázky na míru a individuálně. Každá přeprava je jedinečná.

2) Rozhodujeme rychle

Žádná byrokracie! Nejsme globální společnost, kde se rozhodnutí posunuje systémem pomalu a těžkopádně. U nás jednáte s kompetentními lidmi, kteří okamžitě řeší váš problém.

3) Jsme česká firma

Přestože operujeme po celém světě, jsme ryze česká firma. Máme proto pochopení pro potřeby lokálních klientů a snažíme se maximálně přizpůsobit my jim – nikoliv naopak.

Poptat přepravu

Poznejte náš tým

Kancelář Praha

Jakub Wiedermann

Jakub Wiedermann
Managing Director
+420 603 806 440
Email Jakub

Markéta Opavová

Markéta Opavová
Sales Manager - Import
+420 774 747 288
Email Markéta

Kryštof Paulík

Kryštof Paulík
Sales Manager - Export
+420 774 747 284
Email Kryštof

Petra Kropáčová

Petra Kropáčová
FCL Manager
+420 774 747 287
Email Petra

Renata Konečná

Renata Konečná
Sales representative
+420 774 747 293
Email Renata

Marcela Moravcová

Marcela Moravcová
Sales Manager
+420 774 747 291
Email Marcela

Tomáš Cigánek

Tomáš Cigánek
Customer service
+420 774 747 642
Email Tomáš

Jiří Böhm

Jiří Böhm
Customer service
+420 774 747 042
Email Jiří

Tomáš Tikalský

Tomáš Tikalský
Customer service
+420 774 747 347
Email Tomáš

Jan Hyrman

Jan Hyrman
Special Cargo Manager
+420 774 747 556
Email Jan

Hana Šeráková

Hana Šeráková
Customer service
+420 774 747 281
Email Hana

Tomáš Fafl

Tomáš Fafl
Customer service
+420 774 747 297
Email Tomáš

Jan Vondraš

Jan Vondraš
Customer service
+420 774 747 285
Email Jan

Aleš Sochor

Aleš Sochor
Customer service
+420 774 747 282
Email Aleš

Andrea Pekárková

Andrea Pekárková
Customer service
+420 774 747 296
Email Andrea

Luboš Kačírek

Luboš Kačírek
Customer service
+420 774 747 543
Email Luboš

Ladislav Gross

Ladislav Gross
Customer service
+420 608 029 169
Email Ladislav

Max Krbeček

Max Krbeček
Customer service, Handling
+420 777 927 172
Email Max

Veronika Marounková

Veronika Marounková
Marketing & administration
+420 774 747 055
Email Veronika

Marcela Ibrahim

Marcela Ibrahim
Chief accountant
+420 774 747 286
Email Marcela

Mohamed Ibrahim

Mohamed Ibrahim
Accounting
Email Mohamed

Petra Čermáková

Petra Čermáková
Accounting
+420 608 322 480
Email Petra

Zuzana Kodytková

Zuzana Kodytková
Accounting analyst
+420 774 747 290
Email Zuzana

Kristýna Demlová

Kristýna Demlová
Accounting analyst
+420 773 242 138
Email Kristýna

Kancelář Liberec

Jan Rusňák

Jan Rusňák
Customer service
+420 774 747 280
Email Jan

Alena Smolíková

Alena Smolíková
Customer service
+420 774 747 292
Email Alena

Ivana Sehořová

Ivana Sehořová
Customer service
+420 774 747 638
Email Ivana

Petr Nechanický

Petr Nechanický
Customer service
+420 774 747 542
Email Petr

Kancelář Bratislava

Jakub Wiedermann

Jakub Wiedermann
CEO
+420 603 806 440
Email Jakub

Robert Maraky

Robert Maraky
Country Manager
+421 948 418 556
Email Robert

Veronika Holla

Veronika Holla
Customer service
+421 948 417 774
Email Veronika

Branislav Sipos

Branislav Sipos
Customer service
+421 944 026 456
Email Branislav

Veronika Maraky

Veronika Maraky
Customer service
+421 944 067 413
Email Veronika

Beata Almasiová

Beata Almasiová
Sales representative
+421 984 882 217 / +36 306 090 660
Email Beata

Ivo Štefák

Ivo Štefák
Customer service
+421 948 630 358
Email Ivo

Nikola Navrátilová

Nikola Navrátilová
Customer service
+421 948 417 774
Email Nikola